Misyon & Vizyon

Misyon

Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği (MERYAD) olarak misyonumuz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları doğrultusunda;

  • Mersin iş insanlarını ortak bir çatı altında buluşturmak,
  • Bünyesindeki farklı sektörlerdeki iş insanları arasında birikim, bilgi ve fikir paylaşımına öncülük ederek işbirliği fırsatları oluşturmak,
  • Üyelerinin daha ileri iktisadi ve sosyal seviyelere ulaşmaları için gerekli çalışmalar yürütmek,
  • Çeşitli sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, kamuoyu önderleri ile ilişkileri geliştirerek üyelerinin bu kuruluşlarda güçlü temsil hakkı içerisinde olmalarına rehberlik etmek,
  • İş dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla üyeleri arasında güç birliği sağlamak,
  • İş insanlarını ilgilendiren sanayi ve ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında gerekli mercilere görüş bildirmek,
  • Bölgesel yatırım olanaklarının geliştirilmesine öncülük etmek,
  • Yatırım kaynaklarına ulaşım kolaylığı sağlamak için mentorluk etmek, yol göstermek
  • İstihdam olanaklarının geliştirilmesi için çalışmak,
  • İş insanlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci nitelikleri geliştirmek ve Mersinimizin iş insanlarını her alanda temsil etmektir.

Vizyon

Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği (MERYAD), ekonomik alanda iş birliğini ve Mersin’in her alanda kalkınmasını kendisine ilke edinmiştir. Yüksek ahlak sahibi, dürüst, çalışkan, yeniliklere ve iş birliğine açık olan üyelerden oluşan derneğimiz, şeffaf ve demokrasiyi temel alan yaklaşım ile yönetilmektedir. MERYAD, bölgesel sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla ülkemizin çağdaş yaşama düzeyine ulaşması için çalışan, rekabetçi kuruluşlar yaratılmasına katkıda bulunan etkili ve saygın bir dernek olmak için çalışır.