MERYAD Hakkında

baskan

MERSİN YATIRIMCI İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (MERYAD), önyargılardan arınmış, geleceği kurgulamak adına var olan bütün verileri en iyi şekilde değerlendirerek, kent yaşamına, ekonomik gelişmeye, sosyalleşmeye dönük çalışmalar içinde olan ve bu çalışmalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birliktelik yapmaya çalışan, birçok alanda da başarılı olmuş iş insanları grubudur. 

Bu nedenle MERYAD olarak kentimizde, bölgemizde ve ülkemizde insan yaşamına uygun koşulların yaratılması için, başta ekonomik gelişmeler olmak üzere, sosyal, toplumsal ve kültürel alanda projeler üreterek, fikri önderlik yapmaya çalışarak, geleceğimiz, çocuklarımız, kentimiz ve ülkemiz için katkı sunarak, bu katkımızı yaşamın her alanına taşımak istiyoruz.