MERYAD Hakkında

Derneğin kısaltılmış adı; MERYAD'dır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı:

Öncelikli hedefimiz; bir devlet politikası olarak 2023 ve sonraki yıllarda ülkemiz için belirlenen yatırım ve ihracat hedeflerine ulaşmak konusunda Mersin’in rolünü belirlemektir.

Bu amaçla Mersin için özel kalkınma stratejileri belirlemek ve bunların hükümet ve yerel yönetimlerle doğru ve etkin iletişim kurularak gerçekleşmesine katkı verilecektir. Ve ayrıca kent için belirlenecek;

a) Doğrudan yatırımlara bağlı büyümenin sağlanması için özellikle ulusal ve yabancı sermayenin ülkemize ve öncelikle de kentimize gelmesi için yatırım ortamının iyileştirilmesi hususunda projeler üretmek,

b) İhracatın geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesini sağlamak,

c) Kentin markalaşması için belirlenecek stratejilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı sağlamak, organizasyonların içerisinde etkin rol almaktır.

Belirlenecek stratejiler ve başarılı uygulamalar ile kentin jeo-stratejik, jeo-politik ve iktisadi, sosyal, tarihi ve kültürel değerlerini de öne çıkararak kentin başta yaşayanlar olmak üzere ayrıca iç ve dış yatırımcılar ve de gerekse diğer insanlar için yaşamak ve iş yapmak için tercih edilecek bir kent olmasını sağlamaktır.

Böylece de yatırım ve dış ticaretini arttıracak ve markalaşacak kentin; ülkemizdeki diğer illerine de "rol model" olabilecek etkin ve değer yaratan bir STK olmak MERYAD'ın önemli amaçlarından biridir.